2024-07-24

Laboratorijas iekārtas Nr.530 kalibrēšanas dati

Auzu kalibrēšanas datiRapšu kalibrēšanas datiRudzu kalibrēšanas datiKviešu kalibrēšanas dati


Zirņu kalibrēšanas dati 

Miežu kalibrēšanas dati


Pupu kalibrēšanas dati


 

Griķu kalibrēšanas dati


 


SEC pielietojuma ierobežojumi

Uzrādītās standartkļūdas (SEC) ir aprēķinātas izmantojot pēdējā gada datus. Iepriekšējo gadu dati saglabāti ilustratīvos nolūkos – lai redzētu instrumenta stabilitāti ilgtermiņā, utml.

Uzrādītā standartkļūda ir spēkā normāliem graudiem normālos mērīšanas apstākļos. Tā var atšķirties, ja piemēram graudu temperatūra krasi atšķiras no telpas temperatūras, graudiem ir daudz piemaisījumu, graudi ir dīguši vai pārkaltēti utt.

Uzrādītā standartkļūda ir spēkā instrumentu ražotāju noteiktajās parametru robežās. Piemēram, ja ražotājs ir noteicis, ka instruments pielietojams graudiem līdz 16% mitrumam, tad arī SEC ir dota šim diapazonam. Ārpus šī diapazona kļūda var būt atšķirīga.