2024-07-24

Laboratorijas iekārtas Nr.600 kalibrēšanas dati

 

Miežu kalibrēšanas dati

 

Pupu kalibrēšanas dati 

Auzu kalibrēšanas dati
 

Rapšu kalibrēšanas dati 

Rudzu kalibrēšanas dati

 

Kviešu kalibrēšanas dati 

Zirņu kalibrēšanas dati


 


SEC pielietojuma ierobežojumi

Uzrādītās standartkļūdas (SEC) ir aprēķinātas izmantojot pēdējā gada datus. Iepriekšējo gadu dati saglabāti ilustratīvos nolūkos – lai redzētu instrumenta stabilitāti ilgtermiņā, utml.

Uzrādītā standartkļūda ir spēkā normāliem graudiem normālos mērīšanas apstākļos. Tā var atšķirties, ja piemēram graudu temperatūra krasi atšķiras no telpas temperatūras, graudiem ir daudz piemaisījumu, graudi ir dīguši vai pārkaltēti utt.

Uzrādītā standartkļūda ir spēkā instrumentu ražotāju noteiktajās parametru robežās. Piemēram, ja ražotājs ir noteicis, ka instruments pielietojams graudiem līdz 16% mitrumam, tad arī SEC ir dota šim diapazonam. Ārpus šī diapazona kļūda var būt atšķirīga.