2024-02-28

LGT

Latvijas Graudu tīkls ir komplekss administratīvi-tehnisks risinājums, kas nodrošina infrasarkanā spektra graudu analizatoru vienotu darbību graudu pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumos. Tehniski tas nozīmē, ka katra individuāla graudu analizatora darbība ar komunikāciju tīkla palīdzību tiek regulāri kontrolēta un pieskaņota centrālā graudu analizatora darbībai. Centrālais graudu analizators tiek kontrolēts un nepieciešamības gadījumā regulēts atbilstoši apstiprinātām standartmetodēm. Šobrīd Latvijas Graudu tīklā strādā 87 firmas FOSS Analytical A/S Infratec tipa instrumenti, 38 firmas Perten Instruments instrumenti un 14 firmas Pfeuffer GmbH instrumenti. Tīklā varam iekļaut arī citu firmu ražotos instrumentus, ja tiem ir līdzvērtīga precizitāte, stabilitāte un komunikācijas iespējas. Infratec tipa instrumentus piedāvā SIA "Parico". Perten Instruments pārstāvis Latvijā ir uzņēmums DomaGroup. Pfeuffer GmbH pārstāvis Latvijā ir Baltic Invest SIA. Tīkla darbību tehniski nodrošina EIRA SIA. References analīzes tīkla darbības nodrošināšanai veic EiraLab SIA.