2024-02-28

Kalibrēšanas dati


LGT standartkļūdu novērtējums

Kultūra Mitrums, % Proteīns, % Lipeklis, % Ciete, % Zeleni, ml Tilpummasa, kg/hl Eļļas saturs, %
Kvieši 0.05…0.19 (0.30) 0.10…0.30 0.4…1.9 0.3…1.1 1.3…2.8 (5.9) 0.2…0.4 (0.6)
Mieži 0.06…0.25 (0.43) 0.09…0.41 0.2…1.0 0.2…0.5 (0.7)
Rudzi 0.06…0.14 0.12…0.29 0.2…0.8 0.2…0.4
Auzas 0.10…0.35 0.14…0.50 0.3…0.7
Tritikāle 0.05…0.12 0.05…0.25 0.3…0.7
Rapsis 0.12…0.54 0.3…1.3 (2.3)
Pupas 0.28...0.5 0.7...0.8
Zirņi 0.13...0.26 0.7...0.8
Griķi 0.4...0.5