2024-07-24

Ringtests 2018

2018.gada februārī – aprīlī

2018.gadā no februāra beigām līdz marta sākumam notika LGT rīkots ringtests.
Tajā piedalījās gan Latvijas, gan Igaunijas uzņēmumi.
Piedalījās arī dažas laboratorijas/instrumenti, kas nav graudu tīklā.

Ringtestā tika piedāvāti 2 kviešu, 2 miežu, 2 auzu un 2 rapšu paraugi.

References rezultāti iegūti SIA “Eira Lab” laboratorijā.

Rezultātu atspoguļošanā izmantotas modificētas Joudena (William J. Youden) diagrammas.
Šeit atrodams detalizēts Joudena diagrammu apraksts angļu valodā – Youden plot.

Zemāk atrodas diagrammas:

 

 


Horizontālā ass (Dif 1) – 1.parauga starpības, vertikālā ass (Dif 2) – 2.parauga starpības.
Rezultāti zaļajā kvadrātā (ZF < 1) uzskatāmi par izciliem.
Rezultāti starp dzelteno un zaļo kvadrātu (1 < ZF < 2) uzskatāmi par labiem.
Rezultāti starp sarkano un dzelteno kvadrātu (2 < ZF < 3) uzskatāmi par apmierinošiem.
Rezultāti ārpus sarkanā kvadrāta (ZF > 3) uzskatāmi par neapmierinošiem.

Ja rezultāti ir ārpus dzeltenā kvadrāta, jāpievērš uzmanība instrumenta tehniskajam stāvoklim, pareizai lietošanai, kalibrēšanai u.c. faktoriem.


Kvieši


Kviešu mitruma rezultāti


Kviešu proteīna rezultāti


Kviešu lipekļa rezultāti


Kviešu tilpummasas rezultāti


Mieži


Miežu mitruma rezultāti


Miežu proteīna rezultāti


Miežu tilpummasas rezultāti


Rapši


Rapšu mitruma rezultāti


Rapšu eļļas rezultāti


Auzas


Auzu mitruma rezultāti


Auzu proteīna rezultāti


Auzu tilpummasas rezultāti

 


Horizontālā ass (Dif 1) – 1.parauga starpības, vertikālā ass (Dif 2) – 2.parauga starpības.
Rezultāti zaļajā kvadrātā (ZF < 1) uzskatāmi par izciliem.
Rezultāti starp dzelteno un zaļo kvadrātu (1 < ZF < 2) uzskatāmi par labiem.
Rezultāti starp sarkano un dzelteno kvadrātu (2 < ZF < 3) uzskatāmi par apmierinošiem.
Rezultāti ārpus sarkanā kvadrāta (ZF > 3) uzskatāmi par neapmierinošiem.

Ja rezultāti ir ārpus dzeltenā kvadrāta, jāpievērš uzmanība instrumenta tehniskajam stāvoklim, pareizai lietošanai, kalibrēšanai u.c. faktoriem.