2022-12-01

Ringtests 2019

2019.gada aprīlī

2019.gada aprīlī notika LGT rīkots ringtests.
Tajā piedalījās gan Latvijas, gan Igaunijas uzņēmumi.
Piedalījās arī dažas laboratorijas/instrumenti, kas nav graudu tīklā.

Ringtestā tika piedāvāti 2 kviešu, 2 miežu, 2 auzu, 2 rudzu un 2 rapšu paraugi.

References rezultāti iegūti SIA “Eira Lab” laboratorijā.

Rezultātu atspoguļošanā izmantotas modificētas Joudena (William J. Youden) diagrammas.
Šeit atrodams detalizēts Joudena diagrammu apraksts angļu valodā – Youden plot.

Zemāk atrodas diagrammas:


Horizontālā ass (Dif 1) – 1.parauga starpības, vertikālā ass (Dif 2) – 2.parauga starpības.
Rezultāti zaļajā kvadrātā (ZF < 1) un dzeltenajā kvadrātā (1 < ZF < 2) uzskatāmi par labiem.
Rezultāti starp sarkano un dzelteno kvadrātu (2 < ZF < 3) uzskatāmi par apmierinošiem.
Rezultāti ārpus sarkanā kvadrāta (ZF > 3) uzskatāmi par neapmierinošiem.

Z-faktors (ZF) ir laboratorijas (vai instrumenta) rezultāta kvalitātes statistisks novērtējums. Tas tiek aprēķināts kā starpības (lab.rez.-ref.rez.) dalījums ar graudu tīkla standartnovirzi.

Ja rezultāti ir ārpus dzeltenā kvadrāta, jāpievērš uzmanība instrumenta tehniskajam stāvoklim, pareizai lietošanai, kalibrēšanai u.c. faktoriem.


Kvieši


Skatīt/Lejuplādēt kviešu mitruma datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt kviešu proteīna datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt kviešu lipekļa datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt kviešu tilpummasas datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt kviešu cietes datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt kviešu zeleni datus PDF formātā


Mieži


Skatīt/Lejuplādēt miežu mitruma datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt miežu proteīna datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt miežu tilpummasas datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt miežu cietes datus PDF formātā


Rudzi


Skatīt/Lejuplādēt rudzu mitruma datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt rudzu proteīna datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt rudzu tilpummasas datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt rudzu cietes datus PDF formātā


Rapši


Skatīt/Lejuplādēt rapšu mitruma datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt rapšu eļļas datus PDF formātā


Auzas


Skatīt/Lejuplādēt auzu mitruma datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt auzu proteīna datus PDF formātā


Skatīt/Lejuplādēt auzu tilpummasas datus PDF formātā


Proteīnu rezultāti ir salīdzināti kā proteīns sausnā. Kviešiem, rudziem un auzām pielietots slāpekļa koeficients N=5,7; miežiem N=6,25. Atbildes, kas bija iesniegtas uz citu mitruma bāzi un citu slāpekļa koeficientu, tika attiecīgi pārrēķinātas.

Cietes rādītāji ir salīdzināti sausnā.  Atbildes, kas bija iesniegtas uz citu mitruma bāzi, tika attiecīgi pārrēķinātas.

Tilpummasas rādītāji ir salīdzināti kg/hl. Atbildes, kas bija iesniegtas g/l, tika attiecīgi pārrēķinātas.

Kviešu lipekļa rādītāji tika salīdzināti kā lipeklis produktā. Atbildes, kas bija iesniegtas uz 14% mitruma bāzi, tika attiecīgi pārrēķinātas.

Rapšu eļļas rādītāji tika salīdzināti sausnā. Atbildes, kas bija iesniegtas uz citu mitruma bāzi, tika attiecīgi pārrēķinātas.

Ringtestā piedalījās arī instrumenti, kas nav graudu tīklā. To rezultāti tika izslēgti no graudu tīkla standartnovirzes noteikšanas.


Ringtests 2018
Ringtests 2017