2024-07-24

Ringtests 2017

2017.gada februārī – martā

2017.gada februārī – martā notika LGT rīkots ringtests. Tajā piedalījās arī dažas laboratorijas/instrumenti, kas nav graudu tīklā.

Ringtestā tika piedāvāti 2 kviešu, 2 miežu, 2 rudzu, 2 auzu un 2 rapšu paraugi.

References rezultāti iegūti SIA “Eira Lab” laboratorijā.

Katra instrumenta Rangs aprēķināts no 2 paraugu vidējā Z-faktora. Tas ir relatīvs rādītājs. Tāpēc, piemēram, ranga vērtība 20 vai 30 mitrumam vai proteīnam absolūti nenozīmē sliktu rezultātu. Vienkārši graudu tīkla instrumentiem vairumā gadījumu kļūdas ir ļoti nelielas un ļoti blīvi izvietotas mazo kļūdu diapazonā. Tāpēc lai novērtētu instrumentu, jāskatās arī uz Starpību, ne tikai uz Rangu.

Tālāk norādītajās tabulās ir apkopoti katra ringtestā mērītā parametra rezultāti:

 


Kvieši


Kviešu mitruma rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.16%

Kviešu proteīna rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.24%

 


Kviešu lipekļa rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±1.16%

Lipekļa rezultāti apkopoti uz mitruma bāzi „produktā“ (AsIs). Tie rezultāti, kuri bija iesniegti uz 14% mitruma bāzi, tika attiecīgi pārrēķināti.

Kviešu tilpummasas rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.3kg/hl

 

 


Mieži


Miežu mitruma rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.16%

Miežu proteīna rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.31%

 


Miežu tilpummasas rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.34kg/hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rudzi


Rudzu mitruma rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.17%

Rudzu proteīna rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.15%

 


Rudzu tilpummasas rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.42kg/hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rapši


Rapšu mitruma rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.23%

Rapšu eļļas rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.38%

 


Auzas


Auzu mitruma rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.18%

Auzu proteīna rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.45%

 


Auzu tilpummasas rezultāti

Standartkļūda pa visiem instrumentiem: ±0.43kg/hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rezultāti ar ZF < 2 uzskatāmi par labiem.
Rezultāti ar 2 < ZF < 3 uzskatāmi par problemātiskiem.
Rezultāti ar ZF > 3 nav pieņemami.

Laboratorijas (instrumenta) Rangs aprēķināts no vidējā ZF.

Ja ZF > 2, jāpievērš uzmanība instrumenta tehniskajam stāvoklim, pareizai lietošanai, kalibrēšanai u.c. faktoriem.