2021-01-18

Mēraparātu regulēšana

Situācija

Jums ir kāds mēraparāts, kura rādījumus esat salīdzinājuši ar kādiem references mērījumiem. Tagad Jūs vēlētos sava mēraparāta rādījumus koriģēt atbilstoši šiem references datiem, bet nezinat kā to izdarīt. Te mēs varam palīdzēt, ja vien, protams, Jūsu mēraparātam šāda korekcijas iespēja ir paredzēta.

 


Piemērs – Elektroniskā termometra regulēšana

Termometrs ir pabijis Latvijas Nacionālajā metroloģijas centrā, kā rezultātā Jums ir dokuments ar salīdzinošiem mērījumiem:

 

 

 

Paskatoties uz tabulu tūlīt ir skaidrs, ka termometram ir kaut arī neliela, tomēr sistemātiska kļūda. Pielietojot lineārās regresijas metodi no šiem datiem varam izrēķināt, kādi būtu termometra rādījumi, ja tos koriģētu ar lineārās regresijas koeficientiem:

 


Termometra regulēšanas datu grafisks attēlojums


Regulēšanas rezultātā gūtās izmaiņas

  • vidējās kļūdas izmaiņa: +0,026 → 0,000 °C
  • standartkļūdas izmaiņa: 0,030 → 0,006 °C

Tagad tikai jāatrod elektroniskā termometra reģistri, kuros ierakstīt korekcijas koeficientus.


Kontakti

Ja Jums jārisina šāda vai līdzīga problēma, sazinieties ar mums – EIRA SIA.

Māris Stegenburgs