2024-04-14

Ringtests 2023


2023.gada janvārī – februārī notika LGT rīkots ringtests. Tajā piedalījās gan Latvijas, gan Igaunijas uzņēmumi. Piedalījās arī dažas laboratorijas/instrumenti, kas nav graudu tīklā.
Ringtestā tika piedāvāti 3 kviešu, 3 miežu un 3 rapšu paraugi.
References rezultāti iegūti SIA “Eira Lab” laboratorijā.

Kultūra Parametrs References metode sR statistikas vērtējumam
Kvieši EN ISO 712:2009 0,14%
EN ISO 20483 0,20%
ISO 21415-1 0,70%
Master instrumenta rezultāti 1,14 ml
Master instrumenta rezultāti 0,54%
ISO 7971-3 0,29 kg/hl
Mieži EN ISO 712:2009 0,17%
EN ISO 20483 0,20%
Master instrumenta rezultāti 0,38%
ISO 7971-3 0,34 kg/hl
Rapši ISO 665:2000 0,16%
ISO 659:2009 0,55%

Tabulas kolonnā “Parametrs” ir saites uz attiecīgajiem rezultātiem un grafikiem. Saite atvērsies jaunā lapā, rezultātu tabula sākotnēji ir sakārtota pēc laboratorijas koda, bet izkārtojumu varat mainīt pēc saviem ieskatiem. Katram paraugam ir dota starpība pret references vērtību, kā arī šīs starpības statistiskais novērtējums kā Z-faktors. Visi rezultāti, kuru Z-faktori ir mazāki par 2, ir uzskatāmi par labiem. Ja Z>2, tas ir iekrāsots dzeltens, ja Z>3, tas ir iekrāsots sarkans. Šajos gadījumos būtu ieteicams meklēt cēloņus, kāpēc šie rezultāti ir atšķirīgi. Pēdējā kolonna “Z-fact-Median (ABS)” ir Z-faktora mediānas vērtība, kas dod tuvinātu Jūsu laboratorijas kopējo novērtējumu. Tam ir tādi paši kritēriji, kā Z-faktora vērtējumam. “sR” ir rezultātu reproducējamības standartnovirze, ko mēs vienkāršoti saucam par “standartkļūdu”. Z-faktors ir laboratorijas (vai instrumenta) rezultāta kvalitātes statistisks novērtējums. Tas tiek aprēķināts kā starpības (lab.rez.-ref.rez.) dalījums ar sR.


Kviešiem un Miežiem tika salīdzinātas proteīna vērtības sausnā, ar slāpekļa faktoru attiecīgi N=5,7 un N=6,25.
Kviešiem tika salīdzinātas lipekļa vērtības produktā (ISO 21415-1).
Kviešiem un Miežiem tika salīdzinātas cietes vērtības sausnā.
Kviešiem un Miežiem tika salīdzinātas tilpummasas vērtības produktā, mērvienība – kg/hl.
Rapšiem tika salīdzinātas eļļas vērtības sausnā.
Rezultāti, kas tika iesniegti ar citu mitruma bāzi, un/vai citu slāpekļa faktoru, vai citās mērvienībās, tika attiecīgi pārrēķināti.